De joodse almanak 5773

De joodse almanak 5773 wordt 1 week voor Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar uitgegeven.
Het bevat wetenswaardigheden en bijzonderheden van dag tot dag in het komende jaar.
Mogelijke gebeurtenissen in de wereld, getallenleer, kwatrijnen Nederlands en in Hebreeuws.

המשיח בישראל!

הממשלה הנוכחית היא הממשלה האחרונה!

המנהיג הבא: משיח בן דוד!

המצב בארץ רק ילך ויחמיר ואזלת היד של השלטון תלך ותגדל.

רק המשיח יציל את ישראל במלחמת גוג ומגוג הקרובה!

* בקרוב יעבור העולם אסונות קשים כמותם טרם נראו: רעידות אדמה קשות, מגה צונאמי!

ערים באירופה וגם ארה”ב: ישקעו תחת מי האוקיאנוס!

מערכות הכספים בעולם יקרסו: האלוקים מרסק את אלילי הכסף והזהב!

* אחרי רעידת האדמה הקשה שתהיה בישראל ואחרי התקפות הטילים על ישראל, כולל כימים, ביולוגים ואטום: לא ישאר בית אחד על תילו.

הנותרים מארועי גוג ומגוג יגורו: באוהלים! ממש כפי שבגאולה ראשונה, מי שיצא עם משה: גר באוהל! הנשארים במצרים: הושמדו!

De messias van Israël!
 
Huidige regering is de laatste!
 
Volgende leider: Messias, zoon van David!
 
Situatie in het land zal erger worden en de ineffectiviteit van de overheid zal groeien.
 
Alleen de messias zal Israël redden van oorlog van Gog en Magog die zal uitnreken!
 
* Binnenkort zal de wereld willen dat ze voor rampen waren behoed: ernstige aardbevingen, mega tsunami’s!
 
Steden in Europa en de VS: Wie zal zinken onder de oceaan!
 
Mondiale financiële systeem zal instorten: God zal de gouden en zilveren afgoden neerslaan!
 
* De vijanden van Jisraël zeggen: “na een zware aardbeving en na raketaanvallen op Israël, met inbegrip van chemische, biologische en atomaire geen huis zal blijven staan”.
 
De overige gebeurtenissen van Gog en Magog leef in soekot/tenten! Net als de eerste verlossing, die kwam met Mozes en die woonde in een tent! Resterende vijanden en Egypte werden vernietigd!

Almanak:

Te bestellen via deze site of via www.skandalon.nl
Uitgegeven door LI EL.

Kosten 18 euro

Voorproef:

Wanneer de Troost van de Vader aan de avond van het vaste begint
en mijn volk treurt om de gevallen muren en Tempel van weleer,
Zal dan niet de wereld geschokt reageren op eiland der engelen?
Pek en vuur tot verzengende storm , hitte en duisternis, wee de dertien duizend.

כאשר הנחמה של אבא בערב של התחלות מוצקים
ואת העם שלי כואב על קירות הרוסים, בית המקדש של פעם,
לא יהיה את העולם בהלם באי המלאכים?
המגרש וחום לוהט לחום, סופות וחושך, אוי 13 אלף.

De boodschappers zullen neerdalen en zich mengen in de strijd
Michael zal zijn leger aanvoeren aan Israël zijde
Wee Amalek, wee de zonen van Gog en Farsia
Wee de krankzinnigen van Khom die sneuvelen

Zeven jaren van brandstapels die de lijken der snoodaards zullen verbranden
Het dal van Meggido zal branden van gloeiend ijzer
De stad der engelen verwoest door de zonen van de demon
Esau is als de reus met de lemen voet, vallen zal hij.

Obama de nieuwe leider van de verbondsstaten zal zijn slangehuid openbaren
Zijn gevorkte tong is zichtbaar voor de wereld terwijl zijn Dow ten onder gaar
De stier zal definitief vallen. Gevels van geweld zullen omvallen
De koning van het volk zal opstaan.
שליחי תרד ולהתערב במאבק
מייקל יטען את צבאותיו לצד ישראל
אוי עמלק, אוי לבני גוג ומFarsia
אבוי למשוגעים בKhom שהרגו

שבע שנים של מדורות שאת הגופות של הרשעים תשרופנה
עמק מגידו ישרוף ברזל חם
העיר של מלאכים נהרסה בידי בניו של השד
העשים כענקים עם רגלי חימר, הוא ייפול.

אובמה היא המנהיג החדש של מדינות הברית יהיה נחש לחשוף
לשונו המפוצלת היא גלויה לכל העולם ואילו בדאו נמצאים תחת מבושל
השור יהיה סוף הסוף נופל. חזיתות של אלימות תיפולנה
מלך הגוי לעלות.