vorderingen & nieuws

21 april 2015
De lay out van het nieuwe traktaat Taäniet is af. Op 07 juni volgt de presentatie van de twee nieuwe boeken: hoofdstuk 1&2 in boek 1 en hoofdstuk 3&4 in boek 2.
Er komen verschillende sprekers tijdens het minisymposium dat voor de boekenpresentatie van

Talmoed

Taäniet wordt georganiseerd. O.a. Opperrabbijn Jacobs, Bart Möhring e.a.
Vanaf 08 juni is deze set van twee delen in de boekhandel beschikbaar.

24 mei 2014 Talmoed Taäniet vertaald!
Talmoed Taäniet, “vasten” is vertaald en van commentaar voorzien. Bijna 800 pagina’s,twee boeken met in totaal 4000 noten.
Deze boeken gaan over de regen in het Heilige Land en het watermanagement van Hasjem, God.

21-11-2011 Op dit moment ben ik op daf 58b met de vertaling. Het einde van het traktaat nadert snel. Mijn voorlopige prognose is dat ik eind februari 2012 klaar ben. Dan volgt correctie door Hans Abbink en dan publicatie ik hoop voor Pesach. De delen VI tm IX gaan dan in één band via www.skandalon.nl

07-01-2012 Talmoed Traktaak Berachot is klaar. Hans Abbink is bezig de Nederlandse taal aan het corrigeren: nog een maand en dan naar de uitgever.

07-01-2012 Ik ben begonnen met Talmoed Traktaat Taäniet: wel toepasselijk want het regent erg hard. Taäniet gaat over vastendagen als er geen regen is (of te veel) in Israél of de wereld.

01-06-2012 Alle manuscripten zijn vorige week naar de drukker Skandalon gestuurd, dit wil zeggen de laatste boekwerken die de hoofdstukken / perakiem 6 en 7 en 8 en 9 bevatten worden gedrukt. Op 01-08-2012 zijn de nieuwste boeken verkrijgbaar.

01-06-2012 In de sjoel CIZ te Amstelveen wordt na de Mincha dienst geleerd door ondergetekende traktaat Taäniet. We hebben daar nu 10 masechtes van dit deel zodat een ieder die aanwezig is deze kan gebruiken.

Soms is er op Sjabbat middag een gast aanwezig die dan voorleert (Rabbijn Vorst o.a.).

14-07-2012 In de sjoel CIZ te Amstelveen wordt seoeda sjelisjiet gegeven door ondergetekende en voorgeleerd uit Masechet Taäniet.

20-07-2012 De laatste sets in de serie Mattenat Jaäkov verschijnt via skandalon.nl Deel IV met de perakiem 6&7 en deel V met de perakiem 8&9.

28-07-2012 Lernen in de CIZ sjoel daf 5b Talmoed Taämiet.

04-08-2012 Lernen in de CIZ sjoel daf 6a en 6b Talmoed Taäniet.
Aanvang dienst 18:00 uur; aanvang lernen 18:30-19:30 met nasj en gasjmioet.

06-12-2012: Taäniet vertaling: een tijdje stil gelegen: nu op 11b.

09-12-2012: Eerste dag Chanoeka: het inwijdingsfeest van de Tweede Tempel in de tijd der Makkabeën. Veel licht gewenst. Wij mensen bestaan
uit licht pakketten: onze kelippa ons materiële omhulsel heeft een nesjama, een spirituele lichtende vonk van God. We moeten dit licht
laten stralen, keer op keer. Vanavond wordt ik geïnterviewd op de Joodse Omroep Hilversum vijf rond 19:30 uur een uur lang over de Talmoed!

NIEUWS OVER DONKERE MATERIE – DARK MATTER-

Donkere materie reeds door koning Davied ontdekt en beschreven:

Beste vrienden. Koning Davied beschreef al Gods Gevoera om de regen te brengen vanuit de verste delen van het firmament.

Zie Tehiliem 18:12 יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים “Hij maakt de donkere materie tot zijn verborgen woonplaats rondom Hem als een beschermende woning; de donkerte van water(stof) als donkere wolken aan de hemelen”.

Zoals het de wetenschap onmogelijk is de donkere materie in het heelal die alles op zijn plaats schijnt te houden en die verantwoordelijk is voor de zwaartekracht, te analyseren en te kwantificeren, zo houdt de Heilige geloofd zij Hij zich voor ons verborgen in de wolken met waterstof die Hem aan ons gezicht onttrekken, maar in zijn Gevoera houdt Hij de schepping van dag tot dag in stand.

Gods Naam is geprezen van nu tot in alle Eeuwigheid.

NEWS ON DARK MATTER – DARK MATTER-

Dark matter has already been discovered and described by King Davied:

Best friends. King wrote all Davied Gevurah God to bring rain from the remotest parts of the sky.

See Tehiliem 6:12 p.m. יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים “He is the dark matter to his hidden residence around him like a protective housing, the darkness of water (dust) and dark clouds in the heavens.”

As the science is impossible, the dark matter in the universe that everything seems in place to keep and who is responsible for gravity, to analyze and quantify, so does the Holy One blessed be He is hidden from us in the clouds with hydrogen Shrouding Him to us, but he keeps in his Gevurah creation from day to day position.

God’s Name is praised from now until all eternity.

חדשות על החומר האפל – חומר כהה

חומר אפל כבר גילה שתואר על ידי המלך Davied:

החברים הכי טובים. המלך כתב את כל Davied גבורה אלוהים להוריד גשם מן החלקים הנידחים ביותר של בשמים.

ראה Tehiliem 06:12 יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים “הוא חומר אפל לתושבות מוסתר סביבו כמו דיור מגן, חשכת מים (אבק) ו עננים כהים בשמים.”

כמדע בלתי אפשרי, החומר האפל ביקום, כי הכל נראה במקום כדי לשמור על ומי אחראי על כוח המשיכה, לנתח ולכמת, ולכן אין הקדוש ברוך הוא נסתר מאיתנו בעננים עם מימן עטף אותו אלינו, אבל הוא שומר על היצירה גבורה שלו מיום למצב היום.

השם הוא שיבח מעתה ועד לנצח נצחים.

어두운 물질 (dark matter) ON 뉴스 – 어두운 물질 (dark matter) -

다크 문제는 이미 발견 왕 Davied에 의해 설명되었습니다 :

가장 친한 친구. 왕은 하늘의 어머닌 부분에서 비를 가지고 모든 Davied Gevurah 하나님을 썼습니다.

Tehiliem 오후 6시 12분를 참조 יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים “그는 보호 주택처럼 주위 그의 숨겨진 저택에 어두운 문제입니다, 물 (먼지)와 하늘의 어두운 구름의 어둠.”

과학이 불가능함에 따라 성령 하나는 그는 수소와 구름이 우리에게서 숨겨져있을 축복 않으며, 모든 장소에서 마치 우주의 어두운 문제를 지키기 위해 보호자가 중력에 대한 책임, 분석하고 계량 우리에게 그분을 염 그러나 그는 날마다 위치에 대한 그의 Gevurah 창조에서 유지합니다.

하나님의 이름은 지금부터 영원까지 찬양합니다.

NEWS über Dunkle Materie – Dunkle Materie-

Dunkle Materie wurde bereits entdeckt und beschrieben von König Davied:

Best friends. König schrieb alle Davied Gevurah Gott zu regen aus den entferntesten Teilen des Himmels zu bringen.

Siehe Tehiliem 06.12 Uhr יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים “Er ist die dunkle Materie zu seiner Residenz versteckte um ihn herum wie ein Schutzgehäuse, das Dunkel des Wassers (Staub) und dunkle Wolken am Himmel.”

Da die Wissenschaft ist unmöglich, die dunkle Materie im Universum, dass alles an seinem Platz zu halten scheint, und wer ist verantwortlich für die Schwerkraft, zu analysieren und zu quantifizieren, so hat der Heilige, gepriesen sei Er wird von uns in den Wolken versteckt mit Wasserstoff hüllt ihn zu uns, aber er hält in seinem Gevurah Schaffung von Tag zu Tag Position.

Gottes Name wird von nun an bis in alle Ewigkeit gepriesen.