Family tree Jacob de Leeuwe descendant of Rabbi Löwe, Maharal

Descendant of / Nakomeling van Rabbi Jehoeda Löwe, Maharal uit Praag.
Chaim Elietsoer de Leeuwe geboren 08-06-1983
Jacob Nathan de Leeuwe geboren 26-10-1950
Philip Izak de Leeuwe geboren 02-05-1919
Jacob de Leeuwe geboren 1882
Abraham de Leeuwe geboren 1852
Jacob de Leeuw geboren 1818
Isak Levie de Levie geboren 1802
Jacob Löwe geboren 1782 te Praag
Izak Löwe geboren 1753 te Praag
Abraham Löwe geboren 1713 te Praag

Chaim Elietsoer de Leeuwe recent in genomen in Jeruzalem, the son of Jacob de Leeuwe.

Jacob Nathan de Leeuwe 2010
c

Jacob de Leeuwe en zijn zoon Chaim bij de Klaagmuur te Jeruzalem/ with his son at the kotel Hamaravi.

Greatgrandfather and mother (Oerpake en oerbeppe) van Jacob de Leeuwe: these are the parents of – dit zijn de ouders van Rebecca Reijndorp, grootmoeder garndmother of Jacob
de Leeuwe en moeder van Bilha de Leeuwe-Herschel. De oerpake en oerbeppe zijn begraven op de begraafplaats te Muiderberg.
Hun namen zijn Hartog Reijndorp en Sara Dwinger.

Oerbeppe, overgootmoeder Sara Reijndorp Dwinger, overgootmoeder van moederskant

Gedenksteen op het graf van Bilha de Leeuwe-Herschel van Herman Herschel, grootvader van jacob de Leeuwe

gedenksteen Herman Herschel op graf van Bilha de Leeuwe.

gedenksteen Jacob de Leeuwe grootvader van Jacob de Leeuwe

gedenksteen Jacob de Leeuwe grootvader van Jacob de Leeuwe

Chaim de Leeuwe

Chaim de Leeuwe

oerpake, overgrootvader van Jacob de Leeuwe van moederskant:Hartog Reijndorp

met de oerpake en oerbeppe te weten Hartog Reijndorp en Sara Elisabeth Dwinger

Jacob de Leeuwe werd vergast op de eerste dag Soekot door de Duitsers in Auschwitz


Jacob de Leeuwe descended from Maharal MiPrague Rabbi Jehuda Betsalel Löwe
de Leeuwe, (1950) is arts en groot kenner van de joodse traditie. Hij is de auteur van de serie Sefer Mattenat Jaäkov, waarin dit deel verschijnt. Door zijn ouders werd hij in de joodse traditie opgevoed en leerde Talmoed met de huidige Opperrabbijn van Amsterdam A. Ralbag.

De Leeuwe heeft talloze voorgangersfuncties binnen de joodse gemeenschap in Nederland vervuld en geeft cursussen voor beginners en gevorderden. Jacob de Leeuwe is Maggied (rebbe) van de Talmoed Chevre in Leeuwarden die wekelijks bijeenkomt in de synagoge om Talmoed te leren. Hij is rechtstreeks afstammeling van Rabbi Jehoeda Löwe, de Maharal uit Praag, afstammeling in directe lijn van Koning Davied.

Zijn betovergrootvader was Jacob de Leeuwe die in 1850 leefde en talloze responsa op de Talmoed schreef.

De vader van Jacob de Leeuwe was meer dan 30 jaar voorganger van de joodse gemeente in Enschede.

Jacob de Leeuwe, (1950) is a physician and connoisseur of Jewish tradition.

He is the author of the Sefer Mattenat Jaäkov series, which this section appears.

With his parents he was raised in the Jewish tradition and taught Talmud with the current Chief Rabbi of Amsterdam A. Ralbag.

The Leeuwe predecessor has numerous functions within the Jewish community in the Netherlands met and provides courses for beginners and intermediates.

Jacob is the Leeuwe Maggid (Rabbi) of the Talmud Chevre in Leeuwarden weekly meeting in the synagogue to learn Talmud.

He is direct descendant of Rabbi Yehudah Lowe, the Maharal of Prague, in a direct line descendant of King Davied.

His grandfather was Jacob de Leeuwe who in 1850 lived and wrote many responsa on the Talmud.

The father of Jacob de Leeuwe was more than 30 years rabbi of the Jewish community in Enschede.

יעקב de Leeuwe, (1950) הוא רופא מומחה של המסורת היהודית. הוא מחברם של Mattenat ספר Jaäkov הסדרה, אשר סעיף זה מופיע. עם הוריו הוא גדל במסורת היהודית ולימד בתלמוד

עם הרב הראשי הנוכחי של אמסטרדם א רלב”ג.קודמו Leeuwe יש פונקציות רבות בתוך הקהילה היהודית פגשה הולנד מספק קורסים למתחילים ביניים.

יעקב המגיד Leeuwe (הרב) של גבינת עזים התלמוד בישיבה Leeuwarden השבועית בבית הכנסת ללמוד תלמוד.

הוא צאצא ישיר של רבי יהודה לאו, המהר”ל מפראג, על צאצא ישיר של המלך Davied. סבא שלו היה יעקב Leeuwe אשר בשנת 1850 חיו וכתבו תשובות רבות על התלמוד

.אביו של יעקב Leeuwe היה יותר מ -30 שנה הכומר של הקהילה היהודית אנסחדה.

야곱 Jacob de Leeuwe, (1950)는 유대인의 전통 의사와 감정가입니다. 그는이 섹션이 나타납니다 Sefer Mattenat Jaäkov, the Talmud

시리즈의 저자이다. 부모님과 함께 그는 유대인의 전통에 제기되었으며 암스테르담 A.의 현재 최고의 랍비와 탈무드를 가르쳐 Ralbag.Leeuwe

전신 네덜란드 메트로의 유대인 공동체 내에서 다양한 기능을 가지고있어 초보자 및 중급자를위한 코스를 제공합니다.

야곱은 탈무드를 배울 수 회당에서 Leeuwarden 주간 회의에서 탈무드 Chevre의 Leeuwe Maggid (랍비)입니다. 그는 Davied 왕의 직계 후손으로, 랍비 Yehudah 로우, 프라하의 Maharal의 직계 후손이다. 그의 할아버지는 1850 년에 살았과 탈무드에 많은 responsa를 쓴 야곱 Leeuwe했습니다. 야곱 Leeuwe의 아버지는 엔스헤데에서 유대인 공동체의 30 년 이상의 목사였다.